INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest JAGA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem ul Zwycięzców 28 lok 26 03-938 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000393271, REGON: 144418191, NIP: 5252514847, kapitał zakładowy 10 200,00 zł;

 1. Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym związanych z korespondencją prowadzoną z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www. www.jaga.com.pl jak i poprzez adres email, jak i w związku z przesyłaniem oferty oraz cenników w odpowiedzi na zapytaniem kierowanym przez Państwa. Przetwarzania konkretnych danych osobowych może być zależny od tego w jakim celu Państwo skontaktują się z Administratorem danych. W szczególności może to być:

 • Świadczenie usług oraz dostawa naszych produktów
 • Realizacja Państwa zamówień;
 • Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz prowadzenie korespondencji;
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług i produktów;
 • Cele statystyczne i analityczne związane z odwiedzaniem strony internetowej jaga.com.pl;
 1. Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO). Poniżej wskazujemy podstawy prawne przetwarzanie w przypadku poszczególnych okoliczności:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Państwa zgoda wyrażona na stronie sklepu internetowego jaga.com.pl lub w innej formie np. pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Obowiązek podania danych osobowych. Możliwość cofnięcia zgody

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.  W niektórych jednak przypadkach może być konieczne np. do zawarcia umowy, do złożenia i realizacji zamówienia, pobrania cennika lub oferty ze strony internetowej www.jaga.com.pl.  Niepodania danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości pobrania cennika lub oferty ze strony internetowej www.jaga.com.pl, braku możliwości zamawiania produktów oraz usług, a także braku możliwości skontaktowania się w celu pozyskania dodatkowych informacji czy odpowiedzi na pytania dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach działalności gospodarczej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 1. Zakres danych

Administrator dokłada staranności w celu zminimalizowania zakresu danych osobowych zbieranych od Państwa. W przypadku danych osobowych zbieranych poprzez stronę internetową www.jaga.com.pl zakres ten obejmuje dane wskazane w formularzu lub zapytaniu takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres email (dla celów kontaktowych), informację o wykonywanym zawodzie, województwo, dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia: adres zamieszkania/adres dostawy, numer NIP, firma przedsiębiorcy. W pozostałych przypadkach mogą to być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, NIP, adres zamieszkania/adres dostawy.

 1. Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania;
 • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, w tym także praw związanych z udzieloną gwarancją;
 • Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • Zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom.

 1. Uprawnienia

Zgodnie z Rozporządzenia RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo kontaktując się z nami poprzez adres: info@jaga.com.pl  Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.

 1. Pliki Cookies. Google Adwords

Nasz sklep internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony sklepu internetowego. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu internetowego. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki w każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies jak i blokować ich wykorzystanie w przyszłości. Szczegółowe dane dotyczące Plików Cookies znajdują się na naszej stronie https://www.jaga.com.pl/polityka_cookies.pdf

Ponadto Administrator informuje także, że wykorzystuje usługę Google Adwords  w celu realizacji, jak i optymalizacji działań reklamowych w Internecie. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z firmami: Google Analytics, Google AdWords, Facebook.

Jaga Polska 2024 - © Copyright
Szybki kontakt!
+
Wyślij!