• JAGA - BIM

    MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKACH

Modele Jaga BIM

Modelowanie informacji o budynkach, powszechnie określane jako BIM (ang. Building Information Modeling) to stosunkowo nowa metoda projektowania. BIM umożliwia inteligentne zarządzanie danymi i procesami projektowania, od najwcześniejszych etapów koncepcyjnych, poprzez projektowanie, aż po budowę i eksploatację.
Modele BIM dają możliwość parametrycznego projektowania grzejników Jaga, określając wymiary, wydajności cieplne i chłodnicze oraz wszystkie istotne cechy stosowanych rozwiązań.

Jesteśmy przekonani, że BIM może radykalnie poprawić sposób w jaki budynki są projektowane, budowane i zarządzane.
Korzyści płynące ze stosowania BIM to:

  • lepsza koordynacja projektu i rezultatów,
  • wpólna praca nad zwpewnieniem najlepszych efektów od momentu powstania projektu do jego realizacji
  • lepsze rozumienie wpływu kosztów zmian projektowych
  • szybsze dostarczanie projektów
  • oszczędność nakładów inwestycyjnych o około 15-20%

8 marca 2024 22.83 MB

pliki .rfa - Revit

Jaga Polska 2024 - © Copyright
Szybki kontakt!
+
Wyślij!